Rahva Raamat logo
Categories
Rahva Raamat logo
Categories
Books
E-books
Games
Stationery
Gifts
Home & Garden
Beauty
Music & Movies
Electronics

Shipping is free

PUUDE JA PÕÕSASTE LÕIKAMINE

PUUDE JA PÕÕSASTE LÕIKAMINE
Gallery

PUUDE JA PÕÕSASTE LÕIKAMINE

Puude ja põõsaste üheks oluliseks hooldustööks on nende okste lõikamine ja võra kujundamine. Sellega saab reguleerida taimede kasvu ja kuju, õitsemist ja viljakandvust, tervist ja vastupidavust. Kuna lõikamine on tõsine sekkumine taimede arengusse, tuleks seda teha nii, et kasu saaksid nii nemad kui ka meie.

Käesolev raamat on täiendatud kordustrükk, kus praktikutest autorid püüavad anda edasi olulisema tänapäevastest tarkustest puude ja põõsaste lõikamise kohta, tuginedes asjatundjate kogemustele ja teadlaste uurimustele.

Eva Luigas soovitab: "Sellest raamatust on ilmunud juba õige mitu trükki ja õige ka. Kogu aeg tuleb ju aiandusest huvituvaid inimesi juurde ning võssa kasvanud aiad vajavad ornungisse lõikamist. Koduaedades on taimi parasjagu nii vähe, et õiged lõikusvõtted ja -põhimõtted ei jõua käe sisse juurduda ega mällu sööbida, sestap ongi vaja igal aastal oma teadmisi värskendada. No kesse jõuab meeles pidada, millal on õige aeg mõnda taime noorendada või kuidas see harvenduslõikus käis? Novot, siis võtadki jälle kohalike aiatuusade - Sulev Järve ja Väino Eskla - teose kätte, otsid vajaliku koha välja ja seejärel lähed teed aias jälle kõike nii nagu peab."

Stock availability

€20.50

For loyal customer

€19.48