Rahva Raamat logo
Kategooriad
triangle icon
Rahva Raamat logo
Kategooriad
Raamatud
triangle icon
Audioraamatud
triangle icon
E-raamatud
triangle icon
Mängud
triangle icon
Kool ja kontor
triangle icon
Kingitused
triangle icon
Muusika ja filmid
triangle icon
Tehnika
triangle icon
Allahindlused
triangle icon
home icon

Rakenduse auhinnamängu klienditingimused

Rakenduse auhinnamängu klienditingimused

Rahva Raamatuäpi auhinnamängu kampaania tingimused

Kampaania korraldaja

Käesolevad Reeglid on siduvad kõikidele isikutele, kes võtavad osa Rahva Raamatu audio- ja e-raamatute teenuse auhinnamängu kampaaniast (edaspidi Kampaania), mida korraldab Rahva Raamat AS, registrikood 10421903 ( aadress Telliskivi tn 60/2, 10412 Tallinna linn, Harju maakond), edaspidi nimetatud Korraldaja.

Kampaania sisu

Kampaania on auhinnamäng, milles osalejatel on võimalik võita auhind käesolevates reeglites kirjeldatud tingimustel ja korras.

Kampaania periood

Kampaania periood on 10.07.2023 kuni 31.08.2023

Kampaania auhinnad

Kampaania auhinnaks on 1x iPhone 14 128GB ja AirPods Pro 2.

Osalemise tingimused

Kampaanias võivad osaleda ainult füüsilised isikud, kes on Eesti Vabariigi residendid.

Kampaanias osalevad isikud, kellel on 01.09.2023 seisuga Rahva Raamatu audioraamatute, e-raamatute või kogupaketi kehtiv püsitellimus või prooviperiood.

Auhindade loosimine toimub 01.09.2023.

Kampaanias ei tohi osaleda Korraldaja töötajad ja ametiisikud vastavalt asjassepuutuvatele kirjetele äriregistris.

Võitjate teavitamine ja auhinna üleandmine

Auhindade võitja nimi avaldatakse Rahva Raamatu sotsiaalmeediakanalis (Facebook) 04.09.2023.

Võitjaga võetakse ühendust Korraldaja esindaja poolt andmete täpsustamiseks ja auhinna kättetoimetamise mooduse kokku leppimiseks. Võitja peab Korraldaja nõudmisel tõendama oma isiku vastavust käesolevatele reeglitele.

Kui Kampaania võitja ei ole täitnud kampaania reegleid, on Korraldajal õigus jätta talle auhind üle andmata.

Kampaanias võidetud auhinda ei asendata teist liiki auhinnaga ega hüvitata võitjale auhinna maksumust rahas. Korraldajal on õigus asendada auhind teise samaväärse auhinnaga Korraldaja otsusel.

Kampaania Korraldaja ei vastuta kampaanias osaleja auhinna loosimisest või auhinna kätteandmisest kõrvalejäämise eest, kui see on põhjustatud võitjapoolse kampaania tingimuste eiramise või Korraldajale enda kohta valede või ebatäpsete andmete esitamise korral, samuti muude ebaõnnestumiste korral, mis ei ole tingitud korraldaja süüst.

Auhinna vastuvõtmisest teatamist võitja poolt loetakse ühtlasi ka loa andmisena kampaania Korraldajale kasutada võitja nime meedias, reklaamides, PR kampaaniates jms üritustel ilma võitjale selle eest täiendavat tasu maksmata ja vastavat kokkulepet sõlmimata.

Lõppsätted

Kõik pretensioonid seoses kampaania korraldamise ja/või teostamisega tuleb saata kirjalikult e-postiaadressile ra@rahvaraamat.ee või Telliskivi tn 60/2, 10412 Tallinn aadressile.

Korraldaja ja kampaanias osalejate õigused ja kohustused on kirjeldatud ainult käesolevates reeglites.

Kampaania Korraldajal on ühepoolne õigus katkestada kampaania ja jätta Auhind välja andmata vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel, teatades sellest koheselt kampaanias osalejatele Kampaania korraldaja sotsiaalmeedia kanali (Facebook) vahendusel.

Korraldajal on õigus teha muudatusi või täpsustusi Kampaania reeglites, teavitades sellest täiendavalt Rahva Raamatu sotsiaalmeedia kanalis (Facebook) .

Reeglitega reguleerimata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigi seadustest. Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused, mille puhul Korraldaja ja osaleja ei jõua kokkuleppele, lahendatakse pädevas kohtus asukohaga Tallinnas vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.

Auhinna üleandmisega seotud riiklikud maksud tasub korraldaja Eesti Vabariigi seadustikus sätestatud korras ja tähtaegadel.