Rahva Raamat logo
Categories
Rahva Raamat logo
Categories
Books
E-books
Games
Stationery
Gifts
Home & Garden
Beauty
Music & Movies
Electronics

Shipping is free

NARKOSÜÜTEOD EESTIS

NARKOSÜÜTEOD EESTIS
Gallery

NARKOSÜÜTEOD EESTIS

Käesolevas uurimuses analüüsitakse kõigepealt narko-kuritegevuse seisundi ning narkokuritegevusevastase võitluse hindamise võimalusi. Seejärel võetakse vaatluse alla narkopoliitika õiguslik baas Eesti seadusandluses ning argumendid, millega põhjendatakse narkootikumi valdamise ja pruukimise kriminaliseerimist.

Permanently out of stock