Rahva Raamat logo
Kategooriad
triangle icon
Rahva Raamat logo
Kategooriad
Raamatud
triangle icon
Audioraamatud
triangle icon
E-raamatud
triangle icon
Mängud
triangle icon
Kool ja kontor
triangle icon
Kingitused
triangle icon
Muusika ja filmid
triangle icon
Tehnika
triangle icon
Allahindlused
triangle icon
delivery icon

Kohaletoimetamine on tasuta!

MATEMAATIKA TR 2. KLASSILE I OSA
gallery icon
Galerii

MATEMAATIKA TR 2. KLASSILE I OSA

Tööraamat 2. klassile on jätkuks 1.klassi tööraamatule.
Tööraamat toetab õpetajat õpetamisel ja aitab hoida ning süvendada laste huvi matemaatika vastu. Matemaatikat õpetatakse lastele tuttavate sündmuste ja olukordade kaudu, lähtudes printsiibist tuntult tundmatule. Esmalt korratakse varem õpitut, seejärel tehakse tutvust uute teemadega — arvud 0‒1000; peast liitmine ja lahutamine 100 piires; peast täiskümnete ja -sadade liitmine 1000 piires; arvude 1‒10 korrutamine 1, 2, 3, 4 ja 5-ga; täht arvu tähisena; kell ja kellaaeg; kalender; termomeeter ja temperatuuri mõõtmine. Mõõtühikud, mida õpitakse, on kilomeeter, detsimeeter, sentimeeter, kilogramm, gramm, liiter, tund, minut, sekund ja nende tähised. Geomeetrias leiavad käsitlemist järgnevad teemad: sirglõik, täisnurk, nelinurk, ruut, ristkülik, kolmnurk, ring ja ringjoon, kuup, risttahukas, püramiid, silinder, koonus ja kera. Iga õpitava teema juures on tekstülesandeid ja loogikaülesandeid. Olulisel kohal on õppeainete vaheline lõiming.

Tööraamatu lõpus on lisaülesanded, mis aitavad õpitut korrata ja kinnistada.
Tööraamatu tegelased on tuttavad juba 1.klassist. Ka nemad on nüüd jõudnud 2.klassi.

Tööraamat avaldatakse neljas osas. Igaks õppeveerandiks on 1 raamat. Nii on lapse koolikott kergem.

Tööraamat vastab riiklikule õppekavale.

Õppekomplekti kuuluvad töölehed iseseisvaks tööks. Kogumikus on isesisvad tööd kõigi õpitavate teemade kohta. Töölehtede ülesannete lahendamine annab tagasisidet õpitu omandamisest.
Tööd on kahes variandis: A ja B.

basket icon

Toode on otsas