Rahva Raamat logo
Kategooriad
triangle icon
Rahva Raamat logo
Kategooriad
Raamatud
triangle icon
Audioraamatud
triangle icon
E-raamatud
triangle icon
Mängud
triangle icon
Kool ja kontor
triangle icon
Kingitused
triangle icon
Muusika ja filmid
triangle icon
Tehnika
triangle icon
Allahindlused
triangle icon
delivery icon

Kohaletoimetamine on tasuta!

KEEMIA ÕPIK 8. KL
gallery icon
Galerii

KEEMIA ÕPIK 8. KL

Keemia õpik 8. klassile järgib 2014. aastal korrigeeritud põhikooli keemia ainekava õppesisu teemasid, alateemade järjestust ja õpitulemusi. Autorid on veendunud, et õpik peaks olema õpilasele hea abimees eelkõige iseseisval õppimisel. Eelistatud on võimalikult konspektiivset esituslaadi, kuid ühtlasi ka silmas peetud, et õpilasele, kes alles tutvub loodusega keemia perspektiivist, oleks tekst jõukohane, mõistetav ja selge. Õpik koosneb 5 osast ja 31 õppetükist.

Igas õppetükis on

1) põgus ülevaade, miks vastava teema õppimine tarvilik on;
2) esile toodud kõige olulisemad mõisted ja seaduspärasused;
3) illustreeriv lisamaterjal ja selgitused lehekülje serval;
4) kokkuvõte vastava teema tuuma kohta;
5) väljavõte vastavatest õpitulemustest ainekavas, et seada õppimisel selge fookus.

Tekstide kirjutamisel on silmas peetud järgmist:

  • teemasid, mis osutuvad enamasti õpilaste jaoks võrdlemisi keerulisteks, on selgitatud etapiviisiliselt, juurde on toodud näited;
  • erinevate nähtuste käsitlemisel on viidatud nii makro-, mikro- kui ka sümboltasandile, mis aitab õpilasel kujundada protsessidest terviklikku arusaamist;
  • kirjeldatud ja selgitatud on mitmeid katseid, sh nende läbiviimisel järgitavaid ohutusnõudeid;
  • tähelepanu on pööratud õppeainete lõimimisele;
  • teemade ilmestamiseks on võimalusel valitud Eesti-põhised näited.

Õppetükid on liigendatud lõikudeks, need algavad küsimusega, millele leitakse ka vastus.

Õpikust puuduvad kordamisküsimused ja -ülesanded, need on olemas aga töövihikus – kokku moodustub terviklik õppekomplekt. Õpik annab raudvara, mille rakendamisele suunavad töövihiku mitmetahulised ülesanded, aidates materjali omandada ja kinnistada.

AUTORITEST

Martin Saar on Gustav Adolfi gümnaasiumi ja Tallinna Reaalkooli keemiaõpetaja ning Reaalkooli õppealajuhataja. Ta on ka gümnaasiumi keemia ainekava üks koostajaid, avaldanud metoodilisi materjale ning viinud läbi koolitusi. Martin tunneb erilist huvi keemia ja humanitaarainete lõimimise ning elektroonilise testimise vastu. Ta on ühe aasta jooksul õpetanud keemiat HMC projekti raames Suurbritannias.

Neeme Katt on Jõgeva Põhikooli keemia- ja informaatikaõpetaja. Neeme on menukate keemia lühikursuste autor ja edukate õpilasuurimuste juhendaja, osalenud pikka aega keemia ainekava ja eksamite koostamisel. Ta õpetab veebiprogrammeerimist ja on andunud matkaja nii Eesti rabamätastel kui ka kaugematel mägiradadel. 

Saadavus kauplustes

19,60 €

Saadaval vaid kauplustes